White bowl

White enamel bowl from Atelier Pierre Culot

White enamel bowl from Atelier Pierre Culot.